Prof. Dr. ALİ SERVET TEKELİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ALİ SERVET TEKELİ

T: (0282) 250 2134

M atekeli@nku.edu.tr

W atekeli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1977
Tez:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1972
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1988-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1983-
Yrd. Doç. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1982-
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1977-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEKELİ A. S., A. E., C. L., Ates, E., Coskuntuna, L., Tekeli, A.S. 2010. The amino acid and fiber contents of four different annual forage legumes at full-bloom stage. Cuban J. Agric. Sci.44:73-78., Cuban J. Agric., vol. 44, pp. 73, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. Tekeli A. S., A. E., Ates, E., L. Coskuntuna, A.S. Tekeli 2010. Plant growth stage effects on the yield, feding value and some morphological characters of fiddleneck (Phacelia tanacetifolia Benth.). Cuban J. Agric. Sci. 44: 425-428, Cuban J. Agric. Sci., vol. 44, pp. 425, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. TEKELİ S., BILGILI, U., A. UZUN, M.SINCIK, M. YAVUZ, B. AYDINOGLU, S. CAKMAKCI, H. GEREN, R. AVCİOGLU,I. NIZAM, A. S. TEKELI, I. GUL, E. ANLARSAL, C. YUCEL, M. AVCI, Z. ACAR, I. AYAN, A. USTUN, E. ACIKGOZ, 2010. Forage yield and lodging traits in peas (Pisum sativum L.) with different leaf types. Turkish Journal of Field Crops 15: 50., Turkish Journal of Field Crops, vol. 15, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. TEKELİ S., ACIKGOZ, E., USTUN, A., GUL, I., ANLARSAL, E., TEKELI, A.S., NIZAM, I., AVCIOGLU, R., GEREN, H., AYDINOGLU, B., YUCEL, C., AVCI, M., ACAR, Z., AYAN, I., UZUN, A., BILGILI, U., SINCIK, M., YAVUZ, M. 2009. Genotype × environment interaction and stability analysis for dry matter and seed yield in field pea (Pisum sativum L.). Spanish Journal of Agricultural Research 7: 96-106, Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 7, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. TEKELİ S., Tekeli, A.S., E. Ates 2008. Changes in hardseededness and other characteristics of Trifolium resupinatum var. typicum Fiori et Paol. (Fabaceae) seeds stored in uncontrolled conditions. AGRICULTURE - Scientific and Professional Review 14: 21-26., AGRICULTURE - Scientific and Professional Review, vol. 14, 2008.
Özgün Makale
6. TEKELİ S., Ates, E., A.S. Tekeli 2007. Salinity tolerance of Persian clover (Trifolium resupinatum var. majus Boiss.) lines at germination and seedling stage. World Journal of Agricultural Sciences 3: 71-79., World Journal of Agricultural Sciences, vol. 3, 2007.
Özgün Makale
7. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ATEŞ, E. 2006. İran üçgülünde sert tohumluluk özelliğinin zamana bağlı olarak değişimi. I. Trifolium resupinatum var. majus Boiss. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 3: 179-186., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 3, 2006.
Özgün Makale
8. TEKELİ A. S., A. E., Tekeli, A.S., E. Ates 2006. Nutritive values of some annual clovers (Trifolium sp.) at different growth stages. Cuban J. Agric. Sci. 40: 93., Cuban J. Agric. Sci., vol. 40, pp. 93, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. ATES E., T. A. S., Ates E., A.S. Tekeli 2005. Forage quality and tetany potential of orchardgrass (Dactylis glomerata L.) and white clover (Trifolium repens L.) mixtures. Cuban J. Agric. Sci. 39: 97., Cuban J. Agric. Sci., vol. 39, pp. 97, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ATEŞ, E. 2005. Yield potential and mineral composition of white clover (Trifolium repens L.)-tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) mixtures. J. Cent. Eur. Agric. 6: 27-34., J. Cent. Eur. Agric., vol. 6, 2005.
Özgün Makale
11. ATES E., T. A. S., Ates E., A.S. Tekeli 2004. Effects of row distances and cutting dates on herb yield and some morphological characters of Persian clover (Trifolium resupinatum L.). Cuban J. Agric. Sci. 38: 317., Cuban J. Agric. Sci., vol. 38, pp. 317, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. TEKELİ S., ATEŞ, E., TEKELİ, A.S. 2004.Assessing heritability and variance components of agronomic traits of four alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars. Acta Agronomica Hungarica 52: 263-268., Acta Agronomica Hungarica, vol. 52, 2004.
Özgün Makale
13. TEKELİ A. S., A. E., Tekeli A.S., E. Ates 2004. Determination of some agricultural characters in field pea (Pisum arvense L.) lines at Tekirdağ (Turkey) ecological conditions. Cuban J. Agric. Sci. 38: 313., Cuban J. Agric. Sci., pp. 313, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ATES, E. 2003. The determination of agricultural and botanical characters of some annual clovers (Trifolium sp.). Bulg. J. Agric. Sci. 9: 505-508., Bulg. J. Agric. Sci., vol. 9, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ATES, E. 2003. Yield and its components in field pea (Pisum arvense L.) lines. Cent. Eur. Agric. 4: 313-318., Cent. Eur. Agric., vol. 4, 2003.
Özgün Makale
16. TEKELİ S., ALTIN. M., A.S. TEKELİ., A. ORAK., 1998. A Research on Forage Yield and Its Components In Response to Different Sowing Rate and Row Distance of Different Sowing (Sorghum bicolor Moench.) in Turkey. J. Korean Grassl. Sci. 18: 163-170., Korean Grassl. Sci., vol. 18, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. TEKELİ S., AÇIKGÖZ, E., A.S. TEKELİ.,1980. Seed Yield and ıts Components in Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss) Cultivars. Eupthytica 29, 199-203., Eupthytica, vol. 29, 1980.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ATEŞ, E. 2006. Yem bitkilerinin önemi ve Trakyadaki durumu. Renkly Tarım 2: 72-77., Renkly Tarım, cilt 2, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., AVCIOĞLU, R., ATEŞ, E. 2003. İran üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’de bazı morfolojik ve kimyasal özelliklerin zamana ve toprak üstü biomasına bağlı olarak değişimi. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 9: 352-360., Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 9, 2003.
Özgün Makale
3. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ATEŞ, E. 2002.Adi fiğ (Vicia sativa L.) ve İran üçgülü (Trifolium resupinatum L.) hatlarında bazı verim öğelerinin varyasyonu ve kalıtımı. II. Tohum verimi. Trakya Üniv. Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi 3: 77-84., Trakya Üniv. Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi, cilt 3, 2002.
Özgün Makale
4. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ATEŞ, E. 2002. Adi fiğ (Vicia sativa L.) ve İran üçgülü (Trifolium resupinatum L.) hatlarında bazı verim öğelerinin varyasyonu ve kalıtımı. I. Ot verimi. Trakya Üniv. Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi 3: 69-76., Trakya Üniv. Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi, cilt 3, 2002.
Özgün Makale
5. TEKELİ S., TEKELİ. A.S., A.ORAK., H. TURHAN., 1992. Sudan Otu (Sorghum sudanense (piper) Staph) Melez Çeşitlerinde Farklı Sıra Aralığının Tohum Verimi ve Verim Ögelerine Etkisi. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Dergisi. 1 (1), 83-93, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, cilt 1, 1996.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. TEKELİ S., TEKELİ. A.S., A.ORAK., M. TUNA., 1994. Melez Sorghumda (Sorghum bicolor Moench) Farklı Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafenin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Yayınları. No: 215, Araştırma Yayın No: 82., T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi., 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. TEKELİ S., TEKELİ. A.S., A.ORAK., M. TUNA., 1992. Kışlık Olarak Yetiştirilen Adi Fiğin (Vicia sativa L.) Önemli Bazı Tarımsal Özellikleri ile Karakterler Arası İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Dergisi. 1 (2), 121-131., T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, cilt 1, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. TEKELİ S., Altın, M., Tekeli, A.S., Büyükburç, U. 1990. Çayır ve meraların amenajmanı sorunları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 51: 24-25., Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, cilt 51, 1990.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. TEKELİ S., TEKELİ A.S., 1988. Tohum İriliğinin ve Uygulanan Gama Işınlarının Fide Uzunluğuna ve Fide Kökü Uzunluğuna Etkisi. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Yayın No: 55, Araştırma No:10, 15 s, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1988.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ORAK, A., 1987. Baklagillerin Aşılanması ve Önemi, Hasad Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 20, S 32-33., Hasad Dergisi, cilt 2, 1987.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ORAK, A., 1986. Yembitkileri Tohumluk İhtiyacı, Hasad Dergisi, Yıl: 1, Sayı:11, S 8., Hasad Dergisi, cilt 1, 1986.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. TEKELİ S., TEKELİ, A.S., ORAK, A., 1986. Baklagil Bitkilerinde Nodozite Oluşumu ve Yararları, Hasad Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 19, S 27- 29., HASAD DERGİSİ, cilt 19, 1986.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. TEKELİ S., KAVUNCU, O., C.Y. ÇİFTÇİ., A.S. TEKELİ., 1985. Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Ekotiplerinde Verimle Çeşitli Verim Ekotipleri Arasındaki Sebep-Sonuç İlişkilerinin Path Analizi ile Araştırılması. Doğa Bilim Dergisi 9 (1), 231-234., Doğa Bilim Dergisi, cilt 9, 1985.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. TEKELİ A. S., A. E., AÇIKGÖZ, E., A.S. TEKELİ., 1983. Hay Yield and Leafiness Components in Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss). U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. (1), 43-48., U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi., 1983.
Özgün Makale
15. TEKELİ S., Tekeli, A.S. 1983. Otlatmayı düzenleyerek meralarımızın verim gücünü artırabiliriz. Verimlilik Dergisi 12: 126-139., Verimlilik Dergisi, cilt 12, 1983.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Ates, E., Tekeli, A.S., Boynukara, B.. PERFORMANCE OF FODDER PEA (PISUM ARVENSE L.) - FIDDLENECK (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.) MIXTURE UNDER DIFFERENT NITROGEN DOSES, Rom. Agric. Res., 2014.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. TEKELİ S., TEKELİ A.S., 1988. Kara Elçi Fiği (Vicia sativa L.)’nin Radyasyona Duyarlılığı Üzerinde Bir Araştırma. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Yayın No: 8,16 s, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, cilt 8, 1988.
Özgün Makale
3. TEKELİ S., TEKELİ A.S., 1988. Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz)’nde Bitki Yoğunluğuna Göre Değişen Bitki Özellikleri ve Tane Verimi Arasındaki İlişkiler. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Yayın No: 49, Araştırma No:9, 20 s., Tekirdağ Ziraat Fakültesi, cilt 9, 1988.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , A.S. Tekeli ve E. Ates. Baklagil Yem Bitkileri , Yayın Yeri: Trakya Üniv. Ziraat Fak. Baskı-Yayın Ünitesi.